Problem med håndtering av søppel

I den siste tiden har vi opplevd store problemer knyttet til søppelhåndteringen. Søppelrommet er kun for husholdningsavfall. All annen søppel som glass, væske, papir og papp og andre gjenstander må du selv få levert på en av kommunens renovasjonsstasjoner.

Inneholder avfallet glass, væske eller annet ikke godkjent avfallet, vil ikke avfallet bli tatt med i den ukentlige søppeltømmingen. Søppelet vil hope seg opp og føre til lukt og problemer med eventuelt skadedyr.

Det er heller ikke anledning til å sette fra seg el-artikler, møbler, madrasser, malingspann og avfall etter oppussing eller lignende.

Planlegg med appen Min Renovasjon for Bærum kommune
  • Tømmekalender – søk opp din adresse og se de neste hentedatoer for avfallet ditt. Tømmekalenderen inneholder også en varslingsfunksjon
  • Returpunkter – oversikt over returpunkter for avfall som ikke skal kastes i dine vanlige renovasjonsbeholdere, for eksempel glass, metall, tekstiler, farlig avfall, elektronisk avfall
  • Sortering – informasjon om hvordan du skal sortere avfallet ditt
  • Avfallsparker/gjenvinningsstasjoner i din kommune
iOS Android
Hent den på App Store Hent den på Google Play

Comments are closed.