Røyking i fellesområder

Det er observert at noen røyker i fellesområdene, og at sigarettsneiper kastes på gulvet og utenfor inngangene. Dette er ikke tillatt i henhold til husordensreglene, og vi ber om at dette opphører da det er til stor belastning og mistrivsel for beboerne.

Comments are closed.