Infotavle

 • 21 mai 2015

  23:56

  Problem med håndtering av søppel

  I den siste tiden har vi opplevd store problemer knyttet til søppelhåndteringen. Søppelrommet er kun for husholdningsavfall. All annen søppel som glass, væske, papir og papp og andre gjenstander må du selv få levert på en av kommunens renovasjonsstasjoner.

 • 14 mai 2015

  00:00

  Røyking i fellesområder

  Det er observert at noen røyker i fellesområdene, og at sigarettsneiper kastes på gulvet og utenfor inngangene. Dette er ikke tillatt i henhold til husordensreglene, og vi ber om at dette opphører da det er til stor belastning og mistrivsel for beboerne.

 • 22 apr 2015

  00:00

  Heisen i oppgang B

  Det mangler lys og armaturdeksel i heisen. Lysrør skal være skiftet i disse dager og deksel er bestilt. Vi ber om at du viser varsomhet med ubeskyttet armatur og strømførende kontaktpunkter inntil dekslet er på plass igjen.