Gml Drammensvei 35
Et sentralt bofellesskap!
på STABEKK
Gml Drammensvei 35
Et sentralt bofellesskap!
på STABEKK
Gml Drammensvei 35
Et sentralt bofellesskap!
på STABEKK

VELKOMMEN HJEM!

Om sameiet

Sameiet Gamle Drammensvei 35 har besøksadresse Gamle Drammensvei 35, 1369 STABEKK, Akershus. Bedriften ble stiftet i 1985 og er registrert som ESEK under bransjen «lønnet arbeid i private husholdninger». Selskapets firmanavn i Brønnøysundregisteret er Sameiet Gml Drammsv 35 Stabekk. Det er registrert en ansatt i bedriften.

Ansvar | forbehold | personvern

Innholdet på dette nettstedet er publisert for å informere beboere og samarbeidspartnere i Sameiet Gamle Drammensvei 35. Styrets leder er ansvarlig redaktør. Redaktøransvaret begrenser seg her til formålet med informasjonen.

Vi ivaretar personvernet når du bruker dette nettstedet. Styret tar forbehold om eventuelle feil eller mangler ved informasjonen. Bruk kontaktskjemaet hvis du ønsker å gi beskjed om noe du mener bør endres eller forbedres.

© 2015-2017. All rights reserved. Alle rettigheter er forbeholdt Sameiet Gamle Drammensvei 35.